Thắt chặt kiểm tra chất thải gây ô nhiễm môi trường

686

Năm nay, Tổng cục Môi trường và Bộ Tài nguyên-Môi trường sẽ thực thi luật bảo vệ môi trường năm 2020. Chuẩn bị kỹ lưỡng cho việc triển khai này, Cấp chính quyền đã chuẩn bị các văn bản hướng dẫn. Nhằm kiểm soát vấn đề ô nhiễm môi trường, năm 2021 triển khai Luật bảo vệ Môi trường một cách hiệu quả.

Tình trạng ô nhiễm môi trường, suy thoái môi trường

Hiện nay, khi xã hội ngày càng phát triển kéo theo đó là các vấn nạn môi trường ngày càng tăng cao. Trong đó, tình trạng ô nhiễm môi trường, suy thoái môi trường; cũng như sự cố môi trường đang là vấn đề được quan tâm và nhắc đến nhiều trong thời gian gần đây. Những vấn nạn này đều gây ảnh hưởng xấu cho con người và sinh vật. Sự thay đổi này chủ yếu do những tác động của con người tới môi trường. Do đó hầu hết mọi người đều nhầm tưởng tất cả đều là ô nhiễm môi trường.

Lực lượng công an kiểm tra, xác minh số chất thải xuống khu vực bãi rác, thuộc Tiểu khu Vũ Yên, thị trấn Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa.

Chúng ta đang bước vào cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Đi đôi với sự phát triển của kinh tế, xã hội là vấn đề ô nhiễm môi trường ngày một nghiêm trọng. Và Việt Nam đang đứng trước ngưỡng trở thành bãi rác thải. Nếu vẫn không có chính sách phòng ngừa cũng như khắc phục hậu quả của ô nhiễm môi trường vừa qua. 

Các nguồn ô nhiễm với quy mô, số lượng và hậu quả tăng đáng kể

Môi trường sống của chúng ta đang chịu áp lực rất lớn từ các nguồn ô nhiễm với quy mô, số lượng và hậu quả tăng đáng kể. Trước tình hình nguy cấp trên, năm nay cấp chính quyền đã lên kế hoạch để triển khai luật Bảo vệ môi trường. Nhằm chủ động giảm tình trạng ô nhiễm môi trường.

Chính quyền cũng chủ động kiểm soát chặt chẽ các nguồn thải lớn (khu công nghiệp, làng nghề…). Tập trung thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường. Đặc biết đối với các loại hình sản xuất công nghiệp có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường. Do địa phương phê duyệt đánh giá tác động môi trường, các cơ sở, dự án gây ảnh hưởng lớn tới di sản thiên nhiên; đa dạng sinh học theo quy định của pháp luật.

ô nhiễm môi trường

Về quản lý chất thải rắn, Tổng cục Môi trường tập trung nghiên cứu, đề xuất giải pháp xử lý chất thải rắn sinh hoạt tại các thành phố lớn trực thuộc Trung ương và các đô thị đặc biệt. Xây dựng, hoàn thiện và ban hành các định mức kinh tế kỹ thuật về thu gom; vận chuyển và xử lý rác thải; các quy định về phương pháp định giá dịch vụ xử lý rác thải.

Phân loại rác thải tại nguồn

Trước mắt, các thành phố lớn trực thuộc Trung ương và tại các đô thị đặc biệt áp dụng thí điểm; trên cơ sở đó hoàn thiện và trình ban hành áp dụng trên cả nước. Ngành xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và tổ chức thực hiện Chương trình về thu gom. Phân loại rác thải tại nguồn; công bố các Danh mục công nghệ xử lý chất thải rắn sinh hoạt. Bên cạnh đó khuyến khích áp dụng theo quy định. 

Để đảm bảo chất lượng môi trường, Tổng cục Môi trường sẽ đánh giá sức chịu tải của môi trường nước mặt. Nhằm xây dựng Kế hoạch quản lý chất lượng môi trường nước mặt. Cụ thể là đối với một số sông liên tỉnh như sông Cầu,….

Giải quyết ô nhiễm không khí; Tổng cục Môi trường triển khai các giải pháp đề ra tại Chỉ thị số 03/CT-TTg ngày 18/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ. Về tăng cường kiểm soát ô nhiễm môi trường không khí như xây dựng. Và trình ban hành Kế hoạch quốc gia quản lý chất lượng môi trường không khí giai đoạn 2021-2025; rà soát, hoàn chỉnh hệ thống quy chuẩn; tiêu chuẩn quốc gia về môi trường đối với khí thải công nghiệp; khí thải của phương tiện giao thông cơ giới đường bộ lưu hành ở Việt Nam.

Trích dẫn từ www.vietnamplus.vn

Hồng Minh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *